Nesco-yhteistyöllä aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmät uudelle tasolle

Aurinkosähkön tuottaminen on voimakkaasti kasvava liiketoiminta-alue, tälläkin hetkellä maailmassa asennetaan noin puolitoista miljoonaa aurinkopaneelia päivittäin.

– Jokainen näistä paneeleista on kiinnitetty johonkin, yksikään niistä ei roiku ilmassa, naurahtaa Aurinkotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ville Tiainen.

Aurinkotekniikka on vuonna 2016 perustettu aurinkosähköalan ammattilainen. Yritys myy ja asentaa paneeleita omakotitaloihin ja yrityksiin sekä tarjoaa alihankintana muille alan toimijoille asennusta, myyntiä ja koulutusta. Pari vuotta sitten yritys toi markkinoille aurinkopaneelien RAULI-kiinnitysjärjestelmän, jonka kehityksessä Nesco on ollut vahvasti mukana.

Tuotekehitys vaatii oikeat ihmiset ja resurssit

Asennuskentältä saadun kokemuksen kautta havaittiin, että markkinoilla olevissa aurinkopaneelien kiinnitysjärjestelmissä oli selkeitä puutteita.

– Olemassa olevat kiinnikkeet olivat laadultaan todella huonoja eivätkä toimineet halutulla tavalla. Suurin osa niistä on selvästikin suunniteltu tuotantolähtöisesti insinöörien pöydällä eivätkä ne vastanneet asennuksen tarpeita. Lähdimme siis kehittämään omaa ratkaisua, joka tekisi asentajien työstä nopeampaa, helpompaa ja turvallisempaa, kertoo Ville RAULI-kiinnitysjärjestelmän lähtötilanteesta.

Aurinkotekniikka oli hankkinut Nescolta aiemmin mm. lumiesteitä, nyt yritykseltä kysyttiin apuja uuden aurinkopaneelikiinnikkeen kehityksessä. Nesco esitti omat ajatuksensa tuotteen ominaisuuksista, ja siitä yhteistyö lähti käyntiin.

– Prosessi eteni todella tehokkaasti, kesti vain muutamia kuukausia ja tuote sekä jakelusopimukset olivat paketissa. Mutta niinhän asiat edistyvät, kun päämäärä on kirkkaana mielessä ja molemmilta tahoilta on oikeat ihmiset tuotekehityspöydän ääressä. Meiltä tuli asennuskokemuksemme kautta saatu tieto tuotteen asennettavuudesta ja toiminnallisista ominaisuuksista. Nescolla taas on pitkä historia ja kokemus kattoturvan ja tuotannon lainalaisuuksista, yhdessä se oli paras mahdollinen kombinaatio, kertoo Ville.

RAULI-kiinnitysjärjestelmiä myydään paitsi Suomessa, myös Pohjoismaissa ja Baltiassa. Uusimpana markkina-alueena on Puola, lisäksi monissa Euroopan maissa käydään keskusteluja viennin aloittamisesta. Kilpailevia tuotteita on markkinoilla paljon, mutta Ville kehuu RAULI-kiinnikkeiden kestävän vertailussa minkä tahansa kilpailevan tuotteen kanssa. Vaikka eri vientimarkkinoilla on kattorakenteissa ja materiaaleissa pieniä eroja, niin RAULI:n patentoitu, toiminnallinen perusratkaisu toimii kaikilla katoilla.

– Nescolta saatu tuki on kyllä ylittänyt kaikki odotukset moninkertaisesti. Tuotekehitykselle ja varsinkin Uusitalon Pekalle kuuluu iso kiitos, että RAULI-kiinnitysjärjestelmien liiketoiminta on noussut tälle tasolle, suitsuttaa Ville.

Aito kumppanuus on kaikkien etu

Ville jatkaa, että kumppanuudesta puhutaan nykyään paljon. Todellista kumppanuutta on yhteistyö, jossa toinen ei ole alihankkijan alisteisessa asemassa, vaan molemmat hyötyvät. Näin tapahtui RAULI-järjestelmien kehitystyössä. Ville epäilee, ettei markkinoilla välttämättä osata hyödyntää Nescon kaltaisen ison toimittajan ammattitaitoa ja kokemusta.

– Saimme Nescolta paitsi tietotaitoa, myös uskottavuutta tukkujen ja jakeluketjujen suuntaan. Pienemmän ja haastajan roolissa toimivan yrityksen täytyy todistaa tuotteidensa toimivuus sekä tuotannon toimituskapasiteetti. Kun sanoimme tekevämme yhteistyötä Nescon kanssa, pääsimme heti neuvotteluissa uudelle tasolle.

Toimitusvarmuus on todellinen ongelma ulkomailta tulevissa tuotteissa ja vaikeuttaa aurinkopaneelien asennusta varsinkin juuri sesonkiaikaan. Kun komponentit seilaavat merten yli, saatetaan puhua kuukausien toimitusjoista. RAULI-kiinnikkeiden toimitusvarmuus on silloin huomattava kilpailuetu. Asiakkaat voivat tällöin reagoida omiin tilauksiinsa nopeammin sekä hallita pääomiaan ja varastojaan tehokkaammin.

Nesco-yhteistyö on antanut vetoapua myös vientimarkkinoilla. Ruotsissa esimerkiksi kyseenalaistettiin, voiko suomalainen toimija tuntea ruotsalaiset kattorakenteet. Kun RAULI:n tuotekehityksen takana kerrottiin olevan myös Nesco, jolla on Vesivek Ab:n kautta kattosaneerauskokemusta myös Ruotsissa, nousi uskottavuus aivan eri tasolle.

Ville nostaa esiin myös Nescon tuotelaboratorion, jossa RAULI-kiinnikkeitä pystyttiin testaamaan. Koska kiinnitysjärjestelmille ei ole asetettu mitään yleispäteviä kestävyys- ym. vaatimuksia, markkinoilla on monenlaatuista tuotetta.

– Kun pystymme esittämään RAULI-järjestelmistä kattavat testaustulokset, se nostaa tuotteen profiilia neuvottelutilanteessa huomattavasti, huomauttaa Ville lopuksi.

Kehitystyö jatkuu edelleen

Nescon Pekka Uusitalo pitää RAULI-kiinnikejärjestelmän kehitystyötä erittäin palkitsevana ja onnistuneena projektina. Avoin yhteistyö mahdollisti poikkeuksellisen nopean prosessin, jonka tuloksena markkinoille saatiin laadullisesti korkeatasoinen tuote. Aurinkotekniikan asennustoiminnan ansiosta kentältä saadaan suoraa palautetta, jonka pohjalta kehitystyötä jatketaan ja tehdään tarvittavia muutoksia.

– Vaikka pidänkin hiukan kuluneena fraasia 1+1 >2, niin tässä se todella toteutui. Kumpikaan osapuoli ei olisi pystynyt yksin näin hyvään suoritukseen, vaan yhteistyö ja samaan maaliin pyrkiminen toi merkittävää synergiaa koko projektille, toteaa Pekka.