Nesco OY

Nesco Oy on vuonna 1981 perustettu maamme johtava sadevesi- ja kattoturvatuotteiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Palvelemme alan ammattilaisia laidasta laitaan. Asiakaskuntaamme kuuluu peltisepänliikkeet, kattoturva- ja sadevesituotteita asentavat yritykset sekä katemateriaaleja valmistavat yritykset. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Orimattilassa ja tuotteidemme kotimaisuusaste on erittäin korkea.

Vahva tuntemuksemme alaan pohjautuu pitkään historiaan sekä olemme myös ainoa valmistaja Suomessa, jolla on omaa asennuskokemusta tytäryhtiömme myötä. Tuotekehityksessä olemme edelläkävijöitä kotimaassa.

Laajan tuotevalikoiman lisäksi suunnittelemme ja valmistamme asiakkaillemme erikoistuotteita vaativiinkin kohteisiin.

Nesco Oy on osa Vesivek –konsernia.

Nescon tarina on pitkä. Se pitää sisällään monta yritystä – ja erehdystä ennen timantin syntymistä.

Jukka Immonen on avaintekijä Nescon historiassa. Vuonna 1969 vaimonsa Marjatan kanssa Virroille muuttanut Jukka ryhtyi tuolloin Hämeen Kuljetuksen kuljetuspäälliköksi. Pian perheeseen syntyi myös kolme lasta.

Virtain Betoni

70-luvulla Jukka lähti yhtenä osakkaana perustamaan Virtain Betonia, joka toimii vielä tänäkin päivänä itsenäisenä yrityksenä. Kyse oli Jukan ensikosketuksesta vesijärjestelmien kanssa, sillä Virtain Betoni valmisti betonisia rumpuputkia. Pian Jukka kuitenkin huomasi, että muoviset putket tulisivat syrjäyttämään betoniset. Yrittäjähenkisen Immosen päässä alkoi kyteä ajatus omasta yrityksestä.

Jita

Vuonna 1979 Jukka perusti Teuvo Arpiaisen kanssa Jita Oy:n, joka aloitti sadevesiviemärien ja salaojaputkien valmistuksen. Tuotteiden raaka-aineena käytettiin silloisen Pekeman PVC-muovijätettä. Tästä ongelmajätemuovista oli tarkoitus valmistaa kovaa muoviputkea, joka soveltuisi esimerkiksi rumpu- ja salaojaputkeksi. Valmistusprosessi osoittautui kuitenkin luultua hankalammaksi ja yrityksen perustamisesta kestikin vuosi, ennen kuin Jukka ja Teuvo keksivät oikean valmistusmenetelmän.

Yrityskaupan myötä Jita Oy siirtyi Uponorille. Jita Oy toimii edelleen Virroilla ja on yksi rakennusteollisuuden kannattavimmista yrityksistä ja osa Uponor Infra Oy:tä.

Nesco

Jukka perusti Nescon vuonna 1981 yhdessä Pentti Tikkasen kanssa. Yritys ryhtyi valmistamaan nestekontteja ja kilpailemaan toisen paikallisen toimijan kanssa. Pari vuotta myöhemmin kyseinen kilpailija osti Nescon nestekonttiliiketoiminnan, joten ne saivat jäädä.

Kaupan jälkeen Immonen ja Tikkanen päättivät aloittaa sadevesijärjestelmien valmistamisen. Jakelukanavaksi valittiin silloin rautakaupat, joissa aiemmin perustettu Jita Oy toimi menestyksekkäästi. Miehet hankkivat sadevesijärjestelmien tuotantokoneet, minkä jälkeen tuotanto alkoi Virroilla. Myöhemmin rautakauppakanavan merkitys pienentyi.

Vesivek ja Tika

Vuonna 1986 Nesco osti Veikko Saksilta Vesivekin ja siirsi sen toiminnan kokonaisuudessaan Virroille. Vesivek-piirit olivat itsenäisten yrittäjien hallussa, joiden kanssa Nesco teki piirimyyjäsopimukset ja ryhtyi koordinoimaan asennustoimintaa tavaratoimituksien lisäksi. Tuohon aikaan Vesivekin tuotevalikoima oli vielä suppea, sillä se käsitti vain kantikkaat kourut ja syöksytorvet.

Samana vuonna Nescolla työskennellyt Mauri Meiseri sai puhelun, jossa hänelle ehdotettiin kattoturvallisuustuotteisiin erikoistuneen yrityksen perustamista. Soittajat olivat 60-luvulla perustetun Oriman työntekijöitä. Tästä sai alkunsa Tika Oy, joka perustettiin Orimattilaan vuonna 1987. Aluksi Nesco omisti Tikan osakekannasta 20 %, mutta pian se osti koko toiminnan itselleen.

Tika myi kattoturvatuotteita Vesivek-piirien lisäksi myös kilpailijoille. Alkuvaiheessa Vesivekille menevät kattoturvatuotteet kuljetettiin Virroille, mistä ne toimitettiin Vesivek-yrittäjille sadevesijärjestelmäkuormien mukana. Lopulta vuonna 1993 Nesco ja Tika fuusioituivat ja toiminta jatkui Nesco-nimellä. Tika jäi pelkästään tuotemerkiksi. Samassa yhteydessä Nescon tuotanto siirrettiin kokonaisuudessaan Virroilta Orimattilaan, missä se toimii vielä tänäkin päivänä.

Tänä päivänä Nescon tuotteet kulkevat ja menestyvät yhden ja saman NESCO-nimen alla. Tuotteita myydään kouru- ja kattoturvatuotteita myyville ja asentaville yrityksille, peltisepänliikkeille, vesikattovalmistajille sekä vesikattoja saneeraaville yrityksille.