Kattopollarit

  • Kattopollari on tarkoitettu riipputelineiden kiinnityspaikaksi
  • Kattopollari soveltuu parhaiten Classic- ja konesaumakatolle
  • Vaijeri tai kiinnitysköysi kiinnitetään pollarin keskellä pystyssä olevaan Ø30 mm, pit. 280 mm kiinnitysakseliin
  • Vedon tulee kohdistua pollariin nuolen osoittamasta suunnasta
  • Kiinnitysruuvien kireys tulee tarkistaa ensimmäisen kevään jälkeen