Kattosillan kaide

Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 määrittää, että kattokulkutie täytyy varustaa yli 2-kerroksisissa rakennuksissa turvakiskolla tai 1100 mm korkealla avokaiteella, kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai jyrkempi. Mikäli tätä loivemmalla katolla on ilmeinen, normaalia suurempi putoamisriski, voidaan katon riskialttiilla osalla edellyttää avokaiteen tai turvakiskon hankintaa.

  • Korkeus 1100 mm
  • Kiinnitetään kattosiltakannakkeen kohdalle
  • Lisävarusteena kaiteen lisäksi siltaan on mahdollista yhdistää myös molemminpuolinen turvakisko