Laukaistava palotikas

Laukaistavaa hätäpoistumistikasta voidaan käyttää kun julkisivuun tarvitaan mahdollisimman huomaamaton, mutta turvallinen hätäpoistumistie.

Laukaistava tikas on kotelomuotoon taitettu tikaspaketti, joka avataan laukaisusokasta vetämällä. Kun sokka irroitetaan, aukeaa tikas itsestään. Tikas avautuu aina laukaisusokasta alaspäin. Luvaton kiipeily maasta käsin on siis mahdotonta.

Tyypillisiä asennuskohteita ovat kerrostalot sekä pientalot, joissa kerroksia on enemmän kuin yksi. Kerrostaloissa hätäpoistuminen järjestetään tikkaita pitkin sellaisista asunnoista, joista ei päästä pelastamaan ihmisiä palokunnan tikasautoilla. Toinen vaihtoehto on parvekelaattaan sijoitettu luukkutikas.

  • Voidaan laukaista aukinaiseksi vetämällä laukaisusokasta
  • Kun sokka irroitetaan, aukeaa tikas itsestään
  • Laukaisusokkia on sijoitettu ylimmän tikkaan yläpäähän sekä jokaisen jatkoksen kohdalle
  • Jatkoskohdat sijoitetaan sellaiselle korkeudelle, että sokka pystytään irroittamaan
  • Kun ylin laukaisusokka irroitetaan, avautuu tikas alas asti
  • Tikas avautuu aina laukaisusokasta alaspäin eli ylempänä sijaitsevat tikkaat jäävät avautumatta
  • Tikkaita pitkin päästään vain ylhäältä alaspäin
  • Luvaton kiipeily maasta käsin on lähes mahdotonta