Varma – lumiesteiden ykkönen

Suosittelemme VARMA ritilälumiestettä käytettäväksi kaikissa kerrostaloissa putkilumiesteiden ja tavallisten ritilälumiesteiden sijaan. Etenkin, jos rakennuksen vieressä on kulkuväylä tai rakennuksen käyttötarkoitus sitä edellyttää (esim. päiväkoti, koulu, vanhainkoti).

Suosittelemme ritilälumiestettä myös silloin kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai enemmän, koska lumen liikkeelle lähtiessä tulee se jyrkillä katoilla putkilumiesteiden ylitse.

Erityisesti, jos kohteessa on konesauma- tai lukkosaumatyyppinen peltikatto, ritilälumieste on turvallisin ratkaisu.

Perinteisten lumiestemallien ongelmat

Markkinoilla olevissa putki- ja ritilälumiesteissä on ongelmana katteen ja lumiesteen välistä alas putoavat jäälautat. Jäälautta muodostuu lumiesteen yläpuolelle, kun lumi sulaa ja lopuksi jäljelle jää jäinen lautta. Tämä jäinen lautta on pudotessaan erityisen vaarallinen. Ongelma koskee erityisesti konesauma- ja lukkosaumatyyppisiä kattoja. Ongelmana on myös lumiesteen ja räystään väliin muodostuvat jää- tai lumimassat. Tämä aiheutuu siitä, että lumiestettä ei saada asennettua riittävän lähelle räystästä.

Miksi käyttäisin Varma-lumiestettä?

Uusien ja vanhojen rakennusten putkilumiesteitä on korjattu putkien päälle asennettavan lisälumiesteritilän avulla. Varma-lumieste on kuitenkin huomattavasti edullisempi ratkaisu – tarvitaan vain yksi lumieste ja lumieste on kerralla toimiva. Varman alareunassa olevat uritukset mahdollistavat esteen asennuksen siten, että sen alta ei pääse jäälauttoja. Lisäksi suunniteltu kiinnike mahdollistaa asennuksen mahdollisimman lähelle räystästä, jolloin lumiesteen ja räystään väliin kertyvän lumen ja jään putoamisriski on minimoitu.

Varman 180 mm:n korkeus estää lumen pääsyn tehokkaasti myös esteen ylitse. Varma on 3m:n pituinen ja se on jatkettavissa. Sitä voidaan käyttää myös tiili- ja muotopeltikatoilla.