Seinätikas eli talotikas

Kiinteä seinätikas kaikille seinämateriaaleille. Talotikkaat mahdollistavat turvallisen nousun talon vesikatolle.

Nousukisko

Nousukiskon avulla varmistetaan turvallinen nousu katolle. RakMk F2 kertoo että kun nousukorkeus tikkaalla ylittää 8m on siihen asennettava putoamisen estävä järjestelmä.

Liukutikas

Liukutikas estää aiheettoman kiipeilyn. Niitä käytetään erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa.

Sivutikkailla ilmettä julkisivuun

Talon seinään kyljittäin asennettava sivutikas on näyttävä ratkaisu.

Kiipeilyeste

Kiipeilyestettä käytetään yleensä päiväkodeissa, kouluissa ja muissa rakennuksissa, joissa tapahtuu aiheetonta kiipeilyä.